Metavital Horse® Gezondheidsscan

Wat is gezondheid?

 

Voordat ik uitleg wat de gezondheidsscan inhoudt, zullen we eerst moeten weten wat er onder gezondheid wordt verstaan:

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke klachten".

 

Onder de noemer geestelijk verstaan we, onder andere, hoe de eigenaar met het paard omgaat, is er verveling bij het paard, is er sprake van stress en heeft het paard genoeg sociaal contact?

 

Wat is de Metavital horse® gezondheidsscan?

 

Symptomen die wij opmerken bij paarden zijn niet altijd gelijk aan de oorzaak van een ziekte. Het paard kan uit balans of ziek zijn door vele verschillende factoren. De gezondheidsscan kan het hele paardenlichaam meten en is vaak een goede oplossing omdat de scan de 'ziekte' holistisch bekijkt. Dat wilt zeggen dat het hele paardenlichaam wordt gescand om te kunnen zien waardoor ons paard ziek of uit balans is.

De scan werkt op basis van bioresonantie. Zoals Einstein ooit zei: alles wat leeft heeft een specifieke trilling (= resonantie). Elk orgaan, elk weefsel zendt een eigen frequentie uit. In principe werkt dit allemaal goed samen, tenzij er een disbalans of ziekte is in het lijf. De scan kan met een lichtsnelheid van 90 biljoen (!) meetpunten automatisch uit meten tot op DNA niveau. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ook allergieën worden aangetoond. Wanneer de scan een 'foutieve' frequentie bij een orgaan of weefsel meet, kunnen we aan dit orgaan of weefsel de juiste trilling meegeven. Dit gebeurt op basis van biofotonen. Dit zijn zwakke lichtstralen die door alle cellen in levende organismen vanuit het DNA worden uitgestraald. Deze lichtstraling of lichtenergie is een indicatie van de toestand waarin het paard zich op dat moment bevindt. Naast het feit dat cellen licht uitstralen kunnen ze het ook absorberen en opslaan. Vanuit hun DNA stralen alle cellen van het lichaam fotonen uit. Het zorgt onder meer voor het aansturen van biochemische reacties in cellen en informatie-uitwisseling tussen cellen. 

Het feit dat de scan kan inwerken op cellen van het lichaam heeft tot gevolg dat organen en weefsels zich ook weer kunnen herstellen of terug in balans kunnen raken. Alle organen en weefsels zijn immers opgebouwd uit cellen. 

 

Hoe werkt het?

 

Het paard wordt behandeld in een rustige omgeving. Er wordt een detector en acceptor aan het halster geklemd waarmee de scan in verbinding staat. De scan stuurt een specifieke trilling via de ene hoofdtelefoon in het energieveld van het paard waarna deze trilling daarna door de linker hoofdtelefoon wordt opgevangen en vertaald. Zo kunnen we het hele paardenlichaam scannen. De scan vergelijkt informatie met een database, hij berekent hoe groot de afwijking is van de standaard en geeft dat grafisch weer. 
Op deze manier kan de scan onder andere een screening doen van organen, pathogenen (ziekteverwekkers) signaleren en ziektebeelden herkennen.


Het scannen van het paardenlichaam met de Metavital Horse® scan is een non-invasieve methode. 
Een scan van het paardenlichaam is en blijft een momentopname. 

 

Mijn paard is gescand en dan?

 

Na afloop van de scan hebben we een goed beeld over waar er een disbalans is in het paardenlijf. We nemen vervolgens een anamnese af zodat we alle benodigde informatie hebben. In overleg met de eigenaar bepalen we welke behandeling op dat moment goed is voor het paard.

 

Voor meer informatie over de Metavital Horse® Scan: https://www.hipposofia.education