Cranio Sacraal therapie: De kracht van zacht

Wat is Cranio Sacraal therapie?

 

 

Cranio Sacraal therapie is een onderdeel van de osteopathie. Het Cranio Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, ruggenmerg en het hersenvocht. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van de schedel, wervelkolom en het heiligbeen.

 

 

Zoals velen weten hebben mensen, en dieren, een hartslag-ritme. Ook bestaat er een ademhalingsritme. Deze ritmes kunnen we meten en tellen. Er bestaat echter een 3e ritme in het paardenlijf: het Cranio Sacraal ritme. Dit ritme kunnen we beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Vanuit de hersenen stroomt er hersenvloeistof doorheen het ruggenmerg naar het sacrum (heiligbeen) en weer terug. Bij verschillende blokkades (bijvoorbeeld een scheve wervel) is de stroming van het Cranio Sacraal vocht dus niet zoals het moet zijn waardoor problemen kunnen ontstaan. Cranio Sacraal therapie heeft de bedoeling het lichaam uit te nodigen weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het hoort en het zelfherstellend vermogen te stimuleren. Hiertoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen zodat we het lichaam uitnodigen zich te ontspannen en ruimte te scheppen.

 

Wanneer Cranio Sacraal therapie gebruiken?

 

Als voorbeeld: als paarden onjuiste voeding krijgen of verkeerd gestald worden kunnen ze vormen van stress ondervinden. Zo ook bij het verkeerd opfokken, africhten of een onjuiste manier van omgang met het paard kan er stress ontstaan. Cranio Sacraal therapie levert in dit soort gevallen een goede bijdrage aan de gezondheid van het paard. Echter, ook de omstandigheden waaronder het paard gehouden wordt zullen dan aangepast moeten worden om zoveel mogelijk te voorzien in hun natuurlijke behoeften.